Naše reference - výkon koordinátora BOZP na staveništi

Dodávka stavebních prací a ŽB lodžií

Výměna stávajících závěsných balkonů za samonosné ŽB lodžie na obytném domě ul. Lýskova 1037/9, 1038/11, 635 00 Brno

více

Revitalizace Palackého náměstí

Rekonstrukce stávajícího parku na Palackého náměstí v MČ Řečkovice a Mokrá Hora.

více

Novostavby pro výcvik a vzdělávání OSH PČR Brno-Medlánky

Stavba jízdáren Policie ČR v místě bývalého muničního skladu.

více

II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012

Rekonstrukce vozovky v průtahu obcí Dolní Věstonice a mostu.

více

Budova pro údržbu a opravy zařízení v energetice

Novostavba provozovny firmy Assist 24 pro údržbu technických zařízení a navazující administrativu.

více

Rekonstrukce mlatového hřiště v Řečkovicích

Rekonstrukce stávajícího mlatového hříště při ulici Novoměstská v Brně - Řečkovicích.

více

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice o pavilony C (kuchyň), F (učební pavilon) a G (sportvoní hala).

více

Podporované byty, Žižkova II. - Hustopeče

Stavba nového bytového domu pro podporované bydlení v Hustopečích.

více

Rodinný dům v Pohořelicích

Novostavba dvoupatrového rodinného domu v Pohořelicích.  

více

Silnice II/152 Moravské Bránice

Celková rekonstrukce vozovky II/152 v Moravských Bránicích. 

více

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí

Rekonstrukce zelené plochy a chodníků s trolejbusovými zastávkami ve východní části Mendlova nám. mezi ulicemi Výstavní a Veletržní.

více

Stavební úpravy Křivánkova náměstí

V rámci stavebních úprav byli opraveny povrchy chodníků, parkovacích stání a přilehlých komunikací na Křivánkově náměstí v MČ Brno-Žebětín.

více

Technické úpravy bytového domu v MČ Brno - Bosonohy

V rámci rekonstrukce objektu byly provedeny stavební úpravy stávajícího objektu bytového domu, které zahrnovaly výměnu všech původních oken a vstupních dveří za nové, bylo provedeno zateplení obvodových stěn, zateplení stropů pod půdním prostorem včetně výměny podhledu ve 3.NP..

více

Konverze hájovny na městský úřad Brno-Ořešín

Rekonstrukce bývalého objektu staré hájovny do podoby nového úřadu městské části Brno - Ořešín. Orientační náklady stavby: 6 000 000,- Kč bez DPH, Délka výstavby: cca 4 měsíce, Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

více