Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

Poradenská
a metodická činnost


Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik hlavního možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně bezpečnostních opatření a zpracování dokumentace atd.
 

více

Technicko-
organizační služby


Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů, Identifikace umístění bezpečnostního značení na pracovištích a stavbách atd.
 

více

Vzdělávání
a školení


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce) atd.

více

Technický dozor stavebníka

Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací.

více

O nás

Naše společnost se specializuje na poskytování služeb Koordinátora BOZP na staveništi a komplexních služeb týkajících se bezpečnosti práce, které zahrnují poradenský servis, provádění školení, vypracování dokumentací či účast na jednáních se státními institucemi.

Máme bohaté zkušenosti se zajištěním služeb BOZP nejen v oblasti pozemních a liniových staveb, ale i v oblastech investiční výstavby energetických děl.

Díky těmto zkušenostem a našemu zodpovědnému přístupu přesvědčíme Vás i vaše zaměstnance, že dodržování požadavků v oblasti BOZP na pracovištích nebude vnímáno jako nutné zlo, ale jako dobře vynaložené prostředky, které Vám pomohou předejít ohrožení nebo poškození nejen lidského zdraví ale i firemního majetku.
O nás

Pokud Vás některá z našich služeb zaujala, kontaktujte nás a my Vám v co nejkratší době konkrétní cenovou nabídku vyhotovíme.


kontaktovat

Naše reference

KŘP Jmk - Modernizace výcvikového střediska Brno–Medlánky

​​KŘP Jmk - Modernizace výcvikového střediska Brno–Medlánky

více

II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012

Rekonstrukce vozovky v průtahu obcí Dolní Věstonice a mostu.

více

Budova pro údržbu a opravy zařízení v energetice

Novostavba provozovny firmy Assist 24 pro údržbu technických zařízení a navazující administrativu.

více

Legislativa BOZP a PO

Povinnosti zaměstnance

Přehled základních povinností zaměstnanců:

více

Povinnosti zaměstnavatele

Přehled základních povinností zaměstnavatele:

více

Legislativa

Přehled základních právních předpisů z oblasti BOZP a PO:

více

Ceník

Společnost SafeThing s.r.o. přistupuje ke každému klientovi individuálně včetně vypracování cenové nabídky na míru dle jeho požadavků. Proto zde neuvádíme jednotný ceník za prováděné služby.
Cena za činnost koordinátora BOZP na staveništi je závislá na době výstavby, na četnosti návštěv stavby provedených koordinátorem BOZP a samozřejmě na složitosti - rizikovosti stavby.

Pokud Vás některá z našich služeb zaujala, kontaktujte nás a my Vám v co nejkratší době konkrétní cenovou nabídku vyhotovíme.


kontaktovat