Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

BOZP a PO
pro firmy


Kompletní zajištění oblasti BOZP a PO ve Vaši firmě. Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů.
 

více

Technický dozor investora


Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací.

 

více

Vzdělávání a školení
v oblasti BOZP


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce).

více

Kdy musí být zajištěn výkon Koordinátora BOZP na staveništi?

V současné době nabízíme developerkým společnostem, projekčním kancelářím, investorům a firmám krátké (15 min) bezplatné školení, které je zaměřeno na problematiku zajištění výkonu Koordinátora BOZP na staveništi, jelikož se stále setkáváme s neznalostí zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve kterém jsou uvedeny podmínky, kdy musí být zajištěn výkon Koordinátora BOZP na staveništi. 

Technický dozor investora

Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací.

více

Pokud Vás některá z našich služeb zaujala, kontaktujte nás a my Vám v co nejkratší době konkrétní cenovou nabídku vyhotovíme.


kontaktovat

O nás

Naše společnost se specializuje na poskytování služeb Koordinátora BOZP na staveništi a komplexních služeb týkajících se bezpečnosti práce, které zahrnují poradenský servis, provádění školení, vypracování dokumentací či účast na jednáních se státními institucemi.

Máme bohaté zkušenosti se zajištěním služeb BOZP nejen v oblasti pozemních a liniových staveb, ale i v oblastech investiční výstavby energetických děl.

Díky těmto zkušenostem a našemu zodpovědnému přístupu přesvědčíme Vás i vaše zaměstnance, že dodržování požadavků v oblasti BOZP na pracovištích nebude vnímáno jako nutné zlo, ale jako dobře vynaložené prostředky, které Vám pomohou předejít ohrožení nebo poškození nejen lidského zdraví ale i firemního majetku.
O nás

KARIÉRA

Technik BOZP a PO

Hledáme spolehlivého parťáka do našeho týmu, ať z řad studentů, čestvých absolventů nebo zkušených odborníků do našeho týmu, který by měl zájem o práci v oblasti BOZP jako OZO v oblasti prevence rizik a ideálně i OZO/Technik PO. 

více

Koordinátor BOZP na staveništi

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici Koordinátora BOZP na staveništi.

více

Naše reference - výkon koordinátora BOZP na staveništi

Dodávka stavebních prací a ŽB lodžií

Výměna stávajících závěsných balkonů za samonosné ŽB lodžie na obytném domě ul. Lýskova 1037/9, 1038/11, 635 00 Brno

více

Revitalizace Palackého náměstí

Rekonstrukce stávajícího parku na Palackého náměstí v MČ Řečkovice a Mokrá Hora.

více

Novostavby pro výcvik a vzdělávání OSH PČR Brno-Medlánky

Stavba jízdáren Policie ČR v místě bývalého muničního skladu.

více

Legislativa BOZP a PO

Povinnosti zaměstnance

Přehled základních povinností zaměstnanců:

více

Povinnosti zaměstnavatele

Přehled základních povinností zaměstnavatele:

více

Legislativa

Přehled základních právních předpisů z oblasti BOZP a PO:

více

Ceník

Společnost SafeThing s.r.o. přistupuje ke každému klientovi individuálně včetně vypracování cenové nabídky na míru dle jeho požadavků. Proto zde neuvádíme jednotný ceník za prováděné služby.
Cena za činnost koordinátora BOZP na staveništi je závislá na době výstavby, na četnosti návštěv stavby provedených koordinátorem BOZP a samozřejmě na složitosti - rizikovosti stavby.

Pokud Vás některá z našich služeb zaujala, kontaktujte nás a my Vám v co nejkratší době konkrétní cenovou nabídku vyhotovíme.


kontaktovat