II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012
II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012

II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012

Rekonstrukce vozovky v průtahu obcí Dolní Věstonice a mostu.
  • Realizace: 2019/2020
  • Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
  • Délka stavby: 11 měsíců
  • Popis stavby: Stavba řešila rekonstrukci vozovky v průtahu obcí Dolní Věstonice a přilehlých chodníků. Rekonstrukce silnice navazovala na rekonstrukci mostu v místě začátku obce Dolní Věstonice ze směru Hustopeče. Součástí stavby byla také obnova funkčnosti odvodnění a rekonstrukce dou stávajících autobusových zálivů.