Vzdělávání a školení BOZP a PO

  • Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO (vstupní, peridické, mimořádné školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti.
  • Zpracování obsahu školení, který je zaměřen na specifické podmínky na pracovišti.
  • Nastavení četnosti školení včetně upozornění na blížící se termín peridického školení.
  • Vypracování a pravidelná aktualizace osnov školení.
     
  • Provádění osvěty v oblasti BOZP určené pro developery, investory a management společností zaměřený na jejich povinnosti, odpovědnosti v této oblasti a zajišťování koordinátorů BOZP.

Kdy musí být zajištěn výkon Koordinátora BOZP na staveništi?

V současné době nabízíme developerkým společnostem, projekčním kancelářím, investorům a firmám krátké (15 min) bezplatné školení, které je zaměřeno na problematiku zajištění výkonu Koordinátora BOZP na staveništi, jelikož se stále setkáváme s neznalostí zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve kterém jsou uvedeny podmínky, kdy musí být zajištěn výkon Koordinátora BOZP na staveništi. 
 

Služby

Poskytování služeb
koordinátora BOZP


Služby koordinátora BOZP v přípravě či realizaci stavby – zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, provádění pravidelných prohlídek stavby, informování investora stavby o nedostatcích či provedených nápravných opatřeních atd.

více

BOZP a PO
pro firmy


Kompletní zajištění oblasti BOZP a PO ve Vaši firmě. Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP, šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů.
 

více

Technický dozor investora


Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací.

 

více

Vzdělávání a školení
v oblasti BOZP


Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti, Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce).

více

Technický dozor investora

Výkon technického dozoru investora při realizaci stavebních prací.

více

Vzdělávání
a školeníObjednat naše služby