Dodávka stavebních prací a ŽB lodžií
Dodávka stavebních prací a ŽB lodžií Dodávka stavebních prací a ŽB lodžií Dodávka stavebních prací a ŽB lodžií

Dodávka stavebních prací a ŽB lodžií

Výměna stávajících závěsných balkonů za samonosné ŽB lodžie na obytném domě ul. Lýskova 1037/9, 1038/11, 635 00 Brno
  • Realizace: 11/2020 - 03/2021
  • Stavebník: SVJ domu Lýskova 9, 11, 13, Brno
  • Délka stavby: 5 měsíců
  • Popis stavby: Stavební práce měly charakter přístavby prefabrikovaných betonových dílců - ŽB lodžií. Pro oblast BOZP byla podstatná opatření týkajícího se bezpečného provádění prací ve výšce při výstavbě lešení a dále při pracích spojených s montáží betonových dílců ve výšce.