Vzdělávání
a školeníObjednat naše služby

 

Zajišťujeme především tyto služby:

  • Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP (vstupní školení, školení vedoucích zaměstnanců) a následné ověření získaných znalostí z této oblasti
  • Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce)
  • Vypracování a pravidelná aktualizace osnov školení (dle odstavce 2 § 103 Zákoníku práce)
  • Provádění osvěty v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) určené pro developery, investory a management společností zaměřený na jejich povinnosti, odpovědnosti v této oblasti a zajišťování koordinátorů BOZP