Technicko-
organizační
službyObjednat naše služby

 

Zajišťujeme především tyto služby:

  • ​Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dle § 108 odstavec 5) zákoníku práce)
  • Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů (dle NV č. 201/2010 Sb.)
  • Identifikace umístění bezpečnostního značení na pracovištích a stavbách
  • Sledování vybavenosti první pomoci – upozornění na nedostatky
  • Vypracování podrobné elektronické zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
  • Účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS)